نوامبر 19, 2018

Agile چیست؟

«بیانیه توسعه نرم افزار چابک» ما در حال یافتن راه‌های بهتری برای توسعه نرم افزار، با انجام دادن آن و کمک به دیگران برای انجام آن […]
نوامبر 19, 2018

پیاده سازی Agile

پیاده سازی Agile
نوامبر 18, 2018

آیا استفاده از Agile برای تیمتان مناسب است؟

آیا استفاده از Agile برای تیمتان مناسب است؟