مجله

پادکست ها

آوریل 8, 2019

زمانی که از دیگران درخواست تغییر دارید،پس نگویید تغییر سخت است

زمانی که از دیگران درخواست تغییر دارید،پس نگویید تغییر سخت است
نوامبر 27, 2018

اگر در مصاحبه شغلی مصمم هستید، اشتباهات خود را برطرف کنید

اگر در مصاحبه شغلی مصمم هستید، اشتباهات خود را برطرف کنید
نوامبر 27, 2018

صحبت از مهارتها در حین تبلیغات

صحبت از مهارتها در حین تبلیغات