آوریل 29, 2020

MAPSA HR به عنوان شرکت خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شد.

ژانویه 23, 2019

جایزه راه … کار شما در غرفه Mapsa HR

جایزه ما برای راه…. کار شما در غرفه موسسه پاص راهکار خود را بسازید و در مسابقه شرکت کنید. نمایشگاه کار شریف، بوستان گفتگو سالن گلستان، […]
نوامبر 13, 2018

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!
نوامبر 6, 2014

نخستین نوشته‌‌ی شماست

این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید
نوامبر 6, 2014

نخستین نوشته‌‌ی شماست

این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید
نوامبر 6, 2014

نخستین نوشته‌‌ی شماست

این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید