آوریل 8, 2019

زمانی که از دیگران درخواست تغییر دارید،پس نگویید تغییر سخت است

زمانی که از دیگران درخواست تغییر دارید،پس نگویید تغییر سخت است
نوامبر 29, 2018

ویدیو: معرفی خدمات مپصا HR- بوت کمپ برنامه نویسی

ویدیویی در زمینه معرفی خدمات شرکت مپصا HR- بوت کمپ برنامه نویسی در مپصا HR
نوامبر 27, 2018

اگر در مصاحبه شغلی مصمم هستید، اشتباهات خود را برطرف کنید

اگر در مصاحبه شغلی مصمم هستید، اشتباهات خود را برطرف کنید
نوامبر 27, 2018

صحبت از مهارتها در حین تبلیغات

صحبت از مهارتها در حین تبلیغات
نوامبر 27, 2018
چطور مکالمه سخت را شروع کنیم در حالی که دانسته های معمولی داریم!
نوامبر 19, 2018

کمپ مهارت آموزی برای استخدام