نوامبر 19, 2018

Agile چیست؟

«بیانیه توسعه نرم افزار چابک» ما در حال یافتن راه‌های بهتری برای توسعه نرم افزار، با انجام دادن آن و کمک به دیگران برای انجام آن […]
نوامبر 19, 2018

برنامه نویس IOS

صنعت : پرداخت الکترونیک
نوامبر 19, 2018

نمایشگاه کار دانشگاه علم و صنعت

محل برگزاری : دانشگاه علم و صنعت  – سالن ورزشی شهید ملک لو – غرفه 21
نوامبر 19, 2018

برنامه نویس Net.

صنعت : بانکداری، توسعه نرم افزار
نوامبر 19, 2018

مدیر ارشد پایگاه داده

صنعت:پرداخت الکترونیک
نوامبر 19, 2018

مدیر برنامه ریزی و توسعه فروش

صنعت:پرداخت الکترونیک
نوامبر 19, 2018

کارشناس خرید خارجی

صنعت : نفت، گاز و پتروشیمی
نوامبر 19, 2018

کارشناس بازرسی و کنترل مدارک

نوامبر 19, 2018

SaaS چیست؟

SaaS چیست؟