نوامبر 27, 2018

اگر در مصاحبه شغلی مصمم هستید، اشتباهات خود را برطرف کنید

اگر در مصاحبه شغلی مصمم هستید، اشتباهات خود را برطرف کنید
نوامبر 27, 2018

صحبت از مهارتها در حین تبلیغات

صحبت از مهارتها در حین تبلیغات
نوامبر 27, 2018
چطور مکالمه سخت را شروع کنیم در حالی که دانسته های معمولی داریم!
نوامبر 27, 2018

استخدام برنامه نویس Front End (React)

Job Skills: – Javascript good knowledge – HTML & CSS good knowledge – React Js Framework good knowledge – Typescript knowledge like Babel, ,Wepack, npm ,UI/UX […]
نوامبر 27, 2018

استخدام برنامه نویس UI/UX

آشنایی با اصول طراحی UI  و UX روی پلتفرم های مختلف تسلط روی ابزار های طراحی تسلط در (Frontend Development ( HTML, CSS آشنایی با ابزار […]
نوامبر 27, 2018

استخدام برنامه نویس NodeJs

تسلط و سابقه کار با  NodeJs و ابزارهای مر بوطه( NPM, Webpack , … ) آشنایی با React تسلط در (Frontend Development ( HTML, CSS آشنایی […]
نوامبر 27, 2018

استخدام برنامه نویس php

مهارت ها: آشنایی و تسلط بر PHP آشنایی و تسلط بر فریمورک  Laravel آشنایی با Git و فرایند تولید نرم افزار تسلط در (Frontend Development ( […]
نوامبر 22, 2018

حضور موسسه پاص در جشنواره کار صدف ۹۷

موسسه پاص بار دیگر در کنار شرکت ها و کارجویان عزیز در جشنواره کار صدف حضور پیدا کرد. با سپاس از همراهی شما
نوامبر 19, 2018

کمپ مهارت آموزی برای استخدام