مارس 14, 2021

لوگوی مپصا اچ آر تغییر یافت!

لوگوی مپصا اچ آر تغییر یافت و تلفیق هیجان انگیزی از منابع انسانی، برنامه نویسی و مپصا شکل گرفت
نوامبر 18, 2020

اخذ مجوز آموزش ایمنی کار

آوریل 29, 2020

MAPSA HR به عنوان شرکت خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شد.

ژانویه 29, 2020

منابع انسانی به عنوان یک شریک تجاری

ژانویه 25, 2020

آموزش گیت هاب

ژانویه 19, 2020

روز برفی مپصا

ژانویه 17, 2020

آمادگی برای پذیرش سمت مدیریت

ژانویه 14, 2020

مربیگری در موقعیت های پیچیده و دشوار

سپتامبر 28, 2019

جشن فارغ التحصیلی بوت کمپ جاوا